พระประธานวัดป่าอริโซน่า
สารคดีพระพุทธศาสนา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ

พระธรรมทูต
นวโกวาท
คลิปวิดีโอพระธรรมทูต
รู้จักข่าวรู้จักพระ
ทำเนียบสมเด็จพระราชาคณะ

ทำเนียบสมเด็จพระราชาคณะ 7 รูป

เรียงลำดับตามอาวุโสในการสถาปนาดังนี้

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

(มหานิกาย)

 

1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  กรรมการมหาเถรสมาคม และดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 


สมเด็จวัดปากน้ำเกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีอายุย่าง 89 ปี 


ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน

 

 

 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(ธรรมยุติกนิกาย)

 

 

2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม  ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเพียงตำแหน่งเดียว สมเด็จวัดเกาะ (ชื่อเก่าของวัดสัมพันธวงศ์) เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะแยกมาเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ


เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ปัจจุบันมีอายุยืนถึง 97 ปี แต่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544  

 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

(ธรรมยุติกนิกาย)

 

 

3. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม และนายกสภามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) 


สมเด็จวัดราชบพิธ เป็นชาวจังหวัดราชบุรี เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ปัจจุบันมีอายุ 87 ปี 


ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 พร้อมกันกับสมเด็จพระวันรัต (จุณฑ์ พฺรหมฺคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร แต่เพราะอายุพรรษามากกว่าจึงได้เข้ารับพัดก่อน 

 

 

 

สมเด็จพระวันรัต

(ธรรมยุติกนิกาย)

 

 

4. สมเด็จพระวันรัต (จุณฑ์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรยุติกนิกาย สมเด็จพระวันรัต 


เป็นชาวจังหวัดตราด เกิดวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2479 ปัจจุบันมีอายุ 78 ปี สถาปนาเมื่อวันที่ ธันวาคม 2552 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(มหานิกาย)

 

 

5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม 


สมเด็จวัดสุทัศน์เป็นชาวจังหวัดราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2473 ปัจจุบันอายุ 83 ปี ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

 

 สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(ธรรมยุติกนิกาย)

 

 

6. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.8) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าคณะภาค 1-2-3-12-13 ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และกรรมการมหาเถรสมาคม 


สมเด็จวัดเทพศิรินทร์เป็นชาวจังหวัดนครปฐม เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ปัจจุบันมีอายุ 66 ปี ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะปีเดียวกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์ แต่พรรษาอ่อนกว่าจึงเข้ารับพัดทีหลัง 

 

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

(มหานิกาย)

 

 

7. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง 


สมเด็จวัดพิชัยญาติเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484 ปัจจุบันมีอายุ 72 ปี ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะในวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 ขอบคุณข้อมูล www.alittlebuddha.com

 

โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2556,04:25   อ่าน 534 ครั้ง
® Copyright 2013-2015 All Rights Reserved.
Webmaster: สุทัศน์ เดียวสูงเนิน
E-mail: watpa12@gmail.com, sawas234@gmail.com

(เปิดเว็บเมื่อ 03/25/2013)

(วัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา)